Názory české veřejnosti na inkluzivní vzdělávání žáků s chronickým onemocněním

Autoři

DOLEŽALOVÁ Eva VIKTORIN Jan

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Štúdie zo špeciálnej pedagogiky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://www.unipo.sk/public/media/26527/Studies%20in%20Special%20Education%202019,%20vol.%208,%20n.%202.pdf
Klíčová slova inclusion; inclusive education; student with special educational needs; health disadvantage; chronic disease; epilepsy
Popis Hlavním cílem výzkumného šetření bylo analyzovat názory české veřejnosti na inkluzivní vzdělávání žáků s chronickým onemocněním. Na základě hlavního cíle byly stanoveny cíle parciální, které byly zaměřeny zejména na zjištění, zda se respondenti již setkali s osobou s chronickým onemocněním, do jaké míry ovlivňuje postoj respondentů k inkluzivnímu vzdělávání žáků s chronickým onemocněním jejich věk a jakým způsobem získává česká veřejnost informace o inkluzivním vzdělávání žáků s chronickým onemocněním. Z daných cílů vycházely tři hypotézy, které byly ověřovány ve výzkumném šetření. K dosažení cíle výzkumného šetření byla využita kvantitativní metoda ve formě dotazníku vlastní konstrukce. Výběrový soubor byl tvořen 774 respondenty, kteří měli zájem participovat na výzkumném šetření. Analýzou názorů české veřejnosti na inkluzivní vzdělávání žáků s chronickým onemocněním bylo zjištěno, že většina veřejnosti se již setkala s dítětem s chronickým onemocněním, ale zároveň nedisponuje znalostí pojmu žák se zdravotním znevýhodněním. Záporný postoj a s ním související nesouhlas s inkluzivním vzděláváním se objevuje zejména u starší části populace; česká veřejnost získává nejvíce informací o inkluzivním vzdělávání z internetu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.