Enhancing persuasion in sermon conclusions through fear induction

Logo poskytovatele
Název česky Posilování persvaze v závěrech kázání prostřednictvím vyvolání strachu
Autoři

ADAM Martin

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Silesian Studies in English 2018: Proceedings of the 5th International Conference of English and American Studies.
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://www.slu.cz/fpf/cz/ucjpublikacnicinnost
Klíčová slova persuasion; sermon; religious; conclusions; fear; pathos
Popis Pathos, jeden ze tří aristotelských typů apelu, je obecně zprostředkován afektem a emocemi. V náboženském diskurzu je mimo jiné účinně posilován úmyslným propojením faktického (vážný teologický obsah, intertextuální odkazy na důvěryhodné zdroje) na jedné straně a afektivního (pozitivní i negativní emoce) na straně druhé. Z toho vyplývá, že v náboženském diskurzu může být nepochybně evokováno celé spektrum emocí; ty mají posílit doktrínu a také k to, aby si věřící lépe uvědomili a přijali duchovní pravdy. Výzkumný článek založený na korpusu zkoumá, jak negativní emoce, přesněji řečeno strach vyvolaný úmyslně kazatelem, mohou podpořit přesvědčivý účinek v kázáních.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.