Jak a o čem přemýšlejí studenti učitelství v začátcích svého studia?

Autoři

SYSLOVÁ Zora GRŮZOVÁ Lucie NAJVAROVÁ Veronika RODOVÁ Veronika VYSTRČILOVÁ Petra

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek představuje výsledky analýzy esejí studentů studijních oborů Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Cílem analýz bylo odpovědět na otázky, jakým jazykem se studenti vyjadřují o realitě preprimárního a primárního vzdělávání a jak tuto realitu tématizují. Specificky jsou analyzována data vztahující se k aktérům, prostředí, výuce v ZŠ a procesům vzdělávání v MŠ. Sledována byla také oblast osobního nastavení studentů k budoucí profesi učitele.Realizovaný výzkum spadá do proudu výzkumu profesionalismu, profesního vzdělávání a profesního rozvoje. Studie zastihuje respondenty v rané fázi profesního rozvoje, v situaci proměny či přechodu od role žáka (a žákovského vidění a pojetí edukace) k roli (a perspektivě) učitele. Narace studentů je nahlížena optikou profesního vidění v jeho nejranější fázi.Výzkumná sonda vychází z analýzy esejí studentů prvního ročníku studijních oborů Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. stupeň základní školy. K analýze esejí bylo využito otevřeného kódování, z něhož vznikl kategoriální systém „Forma a obsah reflexe studentů“. V současné době (duben 2019) probíhá analýza pořízených dat. Závěry budou k dispozici na konci července. Výsledky pomohou odhalit prekoncepty studentů týkající se aktérů, procesů a prostředí školní edukace na počátku jejich pregraduálního vzdělávání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.