Videoclubs as a Form of Professional Development: The Research-based Benefits and the Experience-based Pitfalls

Logo poskytovatele
Název česky Videokluby jako forma profesního rozvoje: výhody přístupu založeném na výzkumu a úskalí založená na zkušenostech
Autoři

MINAŘÍKOVÁ Eva PÍŠOVÁ Michaela JANÍK Miroslav

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V České republice je značná pozornost věnována navrhování kurzů dalšího vzdělávání učitelů ve všech předmětech a úrovních. Vzdělávání učitelů angličtiny jako cizího jazyka (EFL) stojí v popředí tohoto úsilí. Kontinuálnímu profesnímu rozvoji (CPD) se však tolik pozornosti nevěnovalo. V rámci našeho přístupu se zaměřujeme na CPD pro učitele angličtiny jako cizího jazyka. Inspirováni jinými programy jsme připravili a realizovali podobný kurz-Videoklub. V kapitole jsou představen příběh Videoklubů pro učitele EFL a zkušenosti, které jsme získali jejich implementací a hodnocením. V kapitole představíme náš přístup se zaměřením na jeho teoretické zakotvení, výhody a úskalí, se kterými jsme se setkali. Abychom získali lepší vhled, ilustrujeme náš přístup příklady z výzkumu, který jsme realizovali v souvislosti s Videokluby. Věříme, že tento text bude přínosný pro vzdělavatele učitelů, kteří organizují či plánují podobné kurzy CPD.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.