Collaborating with Employers

Logo poskytovatele
Název česky Spolupráce se zaměstnavateli
Autoři

PROCHÁZKOVÁ Lucie VAĎUROVÁ Helena

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kapitola nabízí vhled do perspektivy zaměstnavatelů lidí s postižením. Zaměstnavatelé jsou významnými partnery job coache a jejich perspektiva je pro úspěšné zařazení do pracovního procesu zásadní. Kapitola nejprve nabídne přehled přístupů k zaměstnávání lidí s postižením v evropských zemích. Jak je v Evropě podporována zaměstnanost lidí s postižením? Jak se tyto politiky zaměřují na zaměstnavatele? Dále se kapitola zevrubně věnuje perspektivě zaměstnavatelů. Na základě hloubkových rozhovorů vedených se zaměstnavateli majícími zkušenost se zaměstnáváním lidí s postižením představujeme hlavní oblasti: motivace, facilitátory a bariéry a vnímané výhody zaměstnávání lidí s postižením.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.