Narativní paměť a pohádky

Autoři

KRÁSA Jan

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Ve prezentovaném výzkumu bylo analyzováno 91 vyprávění pohádky o Červené Karkulce od dětí mezi 4 a 9 lety. Analýza se věnovala dvěma hlavním oblastem výzkumu narace: makrostruktuře a mikrostruktuře příběhu. Pro výzkum makrostruktury byly použity principy funkcionální analýzy (Propp, 1968) a příběh ČK byl rozdělen do 32 sekvencí. U získaných vyprávění byl zaznamenáván výskyt jednotlivých sekvencí. Frekvence jednotlivých sekvencí ve všech vyprávěních odhaluje procesy, které vytvářejí narativní reprezentace. Analýza mikrostruktury příběhu spočívala ve sledování jevů, které narativní reprezentaci realizují ve vyprávění, resp. i těch, které vytvářejí kohezi příběhu. V získaných vyprávěních se odráží (patrně autonomní) proces porozumění informaci v narativní podobě, který je schopen izolovat důležité a méně důležité části příběhu. Salience jednotlivých událostí v získaných vyprávění dětí odpovídá pokročilé analýze příběhu. Děti ovšem postupy formální analýzy příběhů neznají – musí tedy disponovat (vrozeným?) kognitivním aparátem, který jim takovou analýzu umožní.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.