Zur Implementierung der Curriculumreform in der Tschechischen Republik: Zusammenfassung zweier Akzeptanzstudien unter Lehrpersonen

Logo poskytovatele
Název česky K implementaci kurikulární reformy v České republice: Shrnutí dvou studií o akceptaci reformy učiteli
Autoři

JANÍK Tomáš PEŠKOVÁ Karolína JANKO Tomáš

Rok publikování 2018
Druh Článek ve sborníku
Konference Von der Wissenschaft in die Praxis? Zum Verhältnis von Forschung und Praxis in der Bildungsforschung
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova curriculum reform; implemantation; acceptance; teachers
Popis Cílem příspěvku bylo shrnout vybrané výsledky dvou studií o akceptaci implementace kurikulární reformy na základní škole a gymnáziích v ČR. Obě studie si kladly otázku, jak je kurikulární reforma akceptována učiteli a jaké faktory akceptaci učitelů ovlivňují. K zodpovězení otázky byl zvolen kvantitativná výzkumný přístup využívající dotazníkové šetření. První studie byla realizována v roce 2010 na gymnáziích (v pilotní fázi reformy, druhá studie v roce 2016 na základní škole (po implementaci reformy). Výsledky naznačují řadu problémů souvisejících s akceptací reformy. Učitelé mají vůči reformě a své nové roli tvůrce kurikula na školní úrovni spíše zdrženlivé postoje.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.