Podpora tvorby profesního portfolia v přípravném vzdělávání učitelů mateřských a 1. stupně základních škol

Autoři

SYSLOVÁ Zora PÍŠOVÁ Michaela RODOVÁ Veronika ČERNÁ Monika GRŮZOVÁ Lucie NOVÁKOVÁ Eva STADLEROVÁ Hana

Rok publikování 2018
Druh Přehledové a vzdělávací texty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Publikace je metodickým materiálem určeným akademickým pracovníkům, kteří vyučují ve studijních programech Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Jejím cílem je představit reflektivně pojaté přípravné vzdělávání učitelů a roli profesního portfolio v něm. Publikace je zaměřená na proces i produkt profesního portfolia. Akcentuje roli portfolia v profesním rozvoji a učení studentů a jeho využití pro hodnocení vzdělávacích procesů. Měla by akademickým pracovníkům pomoci porozumět reflektivnímu procesu stávání se učitelem a podpořit individualizaci a autenticitu v profesionalizačním rozvoji studentů. Nedílnou součástí metodického textu jsou skripta určená studentům, která slouží jako průvodce k tvorbě vlastního portfolia tak, aby je mohli efektivně využít mj. jako podklad ke státní závěrečné zkoušce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.