School in the Czech Republic

Logo poskytovatele
Název česky Školství v České republice
Autoři

JANÍK Tomáš MINAŘÍKOVÁ Eva

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem kapitoly je představit vývoj vzdělávání a proměn kurikula v České republice po takzvané sametové revoluci (1989), a to se speciálním zřetelem ke kurikulární reformě. Popisujeme čtyři relativně jasně odlišitelné etapy vývoje vzdělávání. Nejdříve se zaměřujeme na devadesátá léta jako na období dekonstrukce a parciální stabilizace, kdy docházelo k odklonu od předrevolučních principů a ty byly nahrazovány novými, a to na všech úrovních vzdělávání. Druhá etapa datovaná přibližně od přelomu milénia do roku 2005 byla etapou rekonstrukce, kdy byl připravován strategický dokument, který vyjadřoval vize rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha, 2001) a kdy byla koncipována a pilotována kurikulární reforma. Třetí etapa (léta 2005-2012) byla věnována implementaci reformy. Od roku 2012 (čtvrtá etapa) se objevují signály svědčící o vytrácení kurikulární reformy a objevují se protichůdné tendence. V závěru diskutujeme výhled na období zavádění Strategie vzdělávací politiky do roku 2020.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.