Extravagancia. Má vôbec zmysel?

Název česky Extravagance. Má vůbec smysl?
Autoři

SMOLINSKÝ Radovan HIADLOVSKÁ Zuzana DOLINAY Matej DRAČKOVÁ Tereza MARTÍNKOVÁ Natália

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Zbarvení jedince plní několik funkci, z kterých všechny směrují k jedinému cíli. Umožnit předání genů co největšímu počtu zástupců další generace. Jednoduchost tohoto úkolu ale naráží na problém rovnováhy mezi úspěšností v rozmnožování a rizikem predace. Zbarvení má u ještěrek za úkol prezentovat zdatnost jedince pro sexuálního partnera a zároveň odradit potencionální konkurenci nekonfliktní cestou. Takováto sebeprezentace ale kromě zvýšených energetických nákladů přináší také zvýšené riziko predace. Složitost situace umocňuje variabilita biotopů v rámci areálu rozšíření druhu, jako i schopnost oka potencionálního partnera a potencionálního predátora vnímat dané barevné spektrum. Selekce by mela tlačit na vyřazení těch barevných vzorů z populace, které častěji selhávají v daném ekoprostoru. V naší studii barevného polymorfismu ještěrky obecné (Lacerta agilis) jsme se proto zaměřili na hodnocení rozdílů ve zbarvení jedinců, v průběhu sezony, a na několika lokalitách. Ještěrka obecná představuje výhodný model pro výzkum zbarvení v ekologickém kontextu. Vyskytuje se v několika barevných formách, a zbarvení mění nejenom v průběhu sezony, ale i v průběhu ontogenetických stádií. S pomocí kvantitativních metod zpracování obrazu jsme standardizovali jednotlivé barevné formy a zároveň stanovili odchylky pro minoritní barevné vzory od standardního zbarveni. Vytvořili jsme mechanistický model barevnosti ještěrky obecné.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.