Profesní portfolio v přípravném vzdělávání učitelů mateřských a 1. stupně základních škol

Autoři

SYSLOVÁ Zora PÍŠOVÁ Michaela RODOVÁ Veronika GRŮZOVÁ Lucie STADLEROVÁ Hana

Rok publikování 2018
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Publikace je studijním textem určeným studentům studijních programů Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Jejím cílem je představit profesní portfolio jako významnou součást profesionalizace učitelského povolání. Publikace je zaměřená na proces i produkt profesního portfolia. Měla by studentům pomoci naučit se systematicky zaznamenávat a reflektovat proces stávání se učitelem, podpořit jejich individualizaci a autenticitu v profesionalizačním procesu. Současně akcentuje roli portfolia v profesním rozvoji a učení studentů a jeho využití pro hodnocení vzdělávacích procesů. Text studentům umožní vytvořit vlastní portfolia tak, aby je mohli efektivně využít mj. jako podklad ke státní závěrečné zkoušce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.