Cognitive aspects of interpretation of image data

Autoři

SVATOŇOVÁ Hana ŠIKL Radovan

Rok publikování 2017
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Interpretace obrazových dat (jedna ze základních geografických dovedností - Řezníčková et al., Normy a výzkum v geografickém vzdělávání, aktuální trendy a mezinárodní otázky, s. 37-49, 2014) je komplex složitých intelektuálních operací, vnímání (například při práci s mapou pak můžeme hovořit o mapování dovedností - Hanus a Marada, Geografie 119 (4): 406-422, 2014). Teoretická část studie shrnuje vědecké poznatky o procesech vizuálního vnímání aplikované v procesu vizuální interpretace satelitních, letadlových a mapových obrazových dat. Autoři uvádí dílčí fáze procesu interpretace obrazových dat: od počátečního záznamu obrazu k detekci, identifikaci a klasifikaci objektů. Vyzdvihují složitost kognitivního procesu s ohledem na biologické a psychologické vlastnosti jednotlivce. V části výzkumu jsou prezentovány výsledky výzkumu interpretace obrazových dat podle pohlaví jednotlivců / výzkumných respondentů. Výsledky výzkumu ukazují (1) konzistentní míru úspěšnosti a (2) konzistentní rychlost řešení problémů při zpracování obrazových dat leteckých a satelitních snímků. Výsledky byly mírně překvapující, pokud jde o výsledky týkající se interpretace map, kde respondenti dosahují různých stupňů úspěšnosti v závislosti na pohlaví. (Publikace má též ISSN 2198-4182 a on-line ISBN 978-3-319-40585-8.)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.