11. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2017 - Sborník abstraktů

Autoři

VÁLEK Jan MARINIČ Peter

Rok publikování 2017
Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Sborník abstraktů příspěvků z 11. mezinárodní vědecké konference Didaktická konference 2017, která se uskutečnila 01.-02. 06. 2017 na půdě Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přináší soubor článků orientovaných na problematiku didaktiky matematiky, přírodních věd a odborného vzdělávání. Oblast didaktiky matematiky, přírodních věd a odborného vzdělávání představuje významnou oblast ve vzdělávání a vzdělávacím procesu. Její význam postupem času narůstá a vzhledem k výsledkům měření různých oblastí gramotností žáků se lze domnívat, že tomu nebude jinak ani v budoucnu. Mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2017 zaměřená na problematiku didaktiky, tak představuje důležitou platformu pro sdílení a rozvíjení dané oblasti společného zájmů odborníků. Přináší pohled na teoretické, ale i praktické problémy ve vzdělávání, se zaměřením na oblast didaktiky uvedených vědních oborů a umožňuje sdílení dobré praxe. Mezinárodní vědecká konference navazuje na dlouholetou praxi pořádání vědeckých konferencí v dané problematice, čemu nasvědčuje již 11. ročník dané akce, a navazuje tak na úspěšnou tradici mezinárodní výměny zkušeností a poznatků. Přispívá tím k rozvoji poznání v oblasti didaktiky a vzdělávání a otevírá prostor pro další diskuze a aktivity prospívající a rozvíjející danou problematiku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.