Výchova k občanství 7

Autoři

ŠTĚRBA Radim LUNEROVÁ Jitka SVOBODOVÁ Monika

Rok publikování 2017
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Učebnice občanské výchovy obsahuje přehledný výklad několika základních okruhů z učiva probíraného v rámci RVP ZV v 7. ročníku. Věnuje se tématům já - my - kam patřím (identita, osobní rozvoj, vztahy mezi lidmi, soužití mezi lidmi, naše škola, lidská setkání), já a moje kořeny (historická tradice, kultura, kulturní rozmanitosti), já a společenský systém (základní principy demokracie, historické typy států, lidská práva v minulosti a dnes), já a peníze (majetek a vlastnictví, rodinný rozpočet, péče o majetek, hodnoty, základní principy tržního hospodářství). Vlastní výklad učiva je doplněn průřezovými tématy, literárními ukázkami a návrhy úkolů a projektů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.