Výuka technického kreslení na ZŠ s využitím učebních pomůcek

Autoři

HODIS Zdeněk HRBÁČEK Jiří DOSEDLA Martin VYBÍRAL Petr

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference XXXIV. International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova technical drawing; technical education; didactics in technical graphics; technical imaging; teaching aids
Popis Předložený příspěvek se zabývá návrhem výuky technického kreslení na ZŠ s využitím učebních pomůcek. V práci je předložen soubor výukových kurzů s využitím učebních pomůcek a je popsáno vytvoření vlastní učební pomůcky pro nácvik technického zobrazování. V úvodu je zpracována problematika výuky technického kreslení na ZŠ v rámci didaktiky a zařazení technického kreslení v RVP ZV. V další části práce jsou popsány vytvořené metodické listy a konkrétní učební pomůcka. Součástí příspěvku je i výzkumná část, která zhodnocuje efektivitu navržených výukových kurzů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.