Czech teachers' attitudes towards curriculum reform implementation

Logo poskytovatele
Název česky Postoje českých učitelů k implementaci kurikulární reformy
Autoři

JANÍK Tomáš JANKO Tomáš PEŠKOVÁ Karolína KNECHT Petr SPURNÁ Michaela

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Human Affairs-Postdisciplinary Humanities Social Sciences Quarterly
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://www.degruyter.com/view/j/humaff.2018.28.issue-1/humaff-2018-0006/humaff-2018-0006.xml
Doi http://dx.doi.org/10.1515/humaff-2018-0006
Klíčová slova curriculum; curriculum reform; implementation; teacher attitudes
Popis Studie se zaměřuje na implementaci kurikulární reformy na gymnáziích v České republice. Cílem studie bylo popsat postoje učitelů gymnázií k reformě a její implementaci. Vnímané výhody a problémy související s kurikulární reformou byly zjišťovány pomocí uzavřených položek na Likertově škále. Výzkumný soubor dotazníkového šetření zahrnoval 1098 učitelů ze 58 gymnázií. Výsledky naznačují, že reforma byla více přijata na pilotních školách než na nepilotních. Celkově vzato lze konstatovat, že většina učitelů reformu nepřijala. Regresní analýza odhalila, že proměnné pohlaví, pozice na škole, délka učitelské praxe a povědomí o specifických charakteristikách reformy nemají na přijetí reformy signifikantní vliv.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.