Sprachkontakt als Herausforderung für die Familiennamenforschung der Gegenwart

Název česky Jazykový kontakt jako výzva ve výzkumu příjmení v současnosti
Autoři

ŠRÁMEK Rudolf

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Osterreichische Namenforschung
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova language contact; contact of propria; surname research; theory of onomastics
Popis Úvodem se ve studii poukazuje na nejdůležitější autorovy badatelské výsledky v oblasti teorie onomastiky, které je možno také v současném výzkumu příjmení pokládat za teoretické východisko. Ne všechny výsledky mají však stejnou platnost. Důraz se klade na začlenění a funkce repertoárů a systémů příjmení do společenské komunikace. Interpretačním problémem je otázka, zda kontakt jazyků je zároveň kontaktem proprií. Ve výzkumu mezijazykového kontaktu příjmení je třeba věnovat pozornost tomu, jak kontakt zasahuje jednotlivé elementy struktury jména (typ tvoření, proměnu motivace, morfologii apod.). Velkou onomastickou relevanci vykazuje adaptace na pojmenovací modely. Podle toho jsou jazykové elementy, které se účastní (podílejí) na onymickém kontaktu, povahy interní a externí: interní jsou podřízeny systémům propriální sféry kontaktních jazyků, externí jejich typologickým a obecným vlastnostem a systémům společenské komunikace. Příklady jsou vzaty z jazykového kontaktu česko-německého.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.