Comparative Research of Visual Interpretation of Aerial Images and Topographic Maps for Unskilled Users: Searching for Objects Important for Decision-Making in Crisis Situations

Název česky Srovnávací výzkum vizuální interpretace leteckých snímků a topografických map pro neškolené uživatele: Vyhledávání objektů významných z hlediska rozhodování v krizových situacích
Autoři

SVATOŇOVÁ Hana KOLEJKA Jaromír

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj ISPRS International Journal of Geo-Information
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.3390/ijgi6080231
Obor Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj
Klíčová slova disaster management; aerial imagery; critical objects; Hypothesis software; respondents; electronic testing; gender aspects
Popis V článku jsou představeny výsledky výzkumu zaměřeného na rychlost a úspěšnost čtení leteckých snímků a topografické mapy zobrazující stejné území. Pozornost byla zaměřena na vyhledávání objektů významných z hlediska krizového řízení (železniční a silniční most, silnice, vodní tok, železniční nádraží, letiště). Úspěšnost byla hodnocena jak celek pro snímek a mapu za všechny respondenty, tak po zvolených skupinách respondentů. Výsledky prokazaly, že vyjma identifikace vodního toku jsou ostatní strategické objekty rychleji a spolehlivěji zjištěny na barevných leteckých snímcích. Žádné rozdíly v rychlosti a úspěšnosti interpretace nebyly zjištěny mezi muži a ženami, laiky a odborníky. Vojáci a pracovníci krizového řízení byli rychlejší než laici, avšak vykazovali stejnou úspěšnost. Barevné letecké snímky, případně barevné letecké ortofotomapy jsou tak prokazatelně klíčovým zdrojem dat pro efektivní rozhodování o území, kde probíhá krizová událost a kde je zapotření nasazení krizové jednotky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.