Coherence and Cohesion in English Discourse

Název česky Koherence a koheze v anglickém diskurzu
Autoři

DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ Olga JANČAŘÍKOVÁ Renata MIŠŠÍKOVÁ Gabriela POVOLNÁ Renata

Rok publikování 2017
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Kniha zkoumá koherenci a kohezi jako konstitutivní složky lidské interakce. Autoři chápou subjektivní vnímání smysluplnosti a účelnosti diskurzu (koherenci) jako intepretační dynamický pojem, který je sice těsně spjat, ale který není nezbytně závislý na gramatických a lexikálních vztazích mezi složkami textu (koheze). Různé aspekty koherence a koheze jsou zkoumány v několika typech diskurzu, a to v mluveném, akademickém, politickém, novinovém a literárním diskurzu. Kniha přináší nové pohledy na to, jak může vnímání koherence a koheze ovlivňovat výstavbu diskurzu a jeho interpretaci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.