Názory občanů České republiky na vzdělávání v oblasti výživy

Autoři

MUŽÍKOVÁ Leona

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Hygiena
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova health promotion; health education; citizens opinion; basic education; nutrition; diet
Popis Reprezentativní sociologický výzkum názorů a postojů občanů České republiky k otázkám zdravotnictví a k problematice zdraví je prováděn pravidelně od roku 1995. Do tohoto výzkumu byly v roce 2014 zařazeny i otázky týkající názorů českých občanů na vzdělávání v oblasti výživy. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak občané České republiky hodnotí svoji orientaci v otázkách výživy a stravování, odkud o této problematice získávají nejvíce vědomostí a zda by měla být výživa předmětem výuky na základních školách. Terénní šetření bylo provedeno technikou standardizovaného řízeného rozhovoru tazatele s respondentem. Sběr dat byl zabezpečen na území celé České republiky profesionálními tazateli společnosti Spirox, s.r.o. Údaje byly získány od výběrového souboru o velikosti 1810 jedinců vybraných náhodným výběrem pomocí kvót (kvótní výběr). Soubor byl reprezentativním vzorkem populace České republiky ve věku nad 15 let z hlediska pohlaví, věku a regionální příslušnosti respondentů. Z výsledků výzkumu vyplývá, že občané České republiky hodnotí svou orientaci v otázkách výživy a stravování ve většině případů jako spíše dobrou nebo velmi dobrou. Hlavním zdrojem vědomostí o výživě a stravování jsou pro občany České republiky média, na druhém místě pak rodina. Učitelé jsou mezi zdroji vědomostí o výživě uváděni nejméně. Velká většina občanů České republiky se však domnívá, že by problematika výživy a stravování měla být zařazena do kurikula základního vzdělávání v českých školách. Tuto myšlenku by měly podpořit všechny zainteresované instituce zabývající se podporou zdraví a výchovou ke zdraví.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.