Videokluby jako forma profesního vzdělávání učitelů: otevřenost komunikace z pohledu učitelů

Logo poskytovatele
Autoři

MINAŘÍKOVÁ Eva ULIČNÁ Klára PÍŠOVÁ Michaela JANÍK Tomáš JANÍK Miroslav

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pedagogika
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?attachment_id=11540&edmc=11540
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23362189.2016.351
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova videoclubs; teachers’ professional development; professional learning community; video in teacher education
Popis Tato studie se zabývá videokluby jakožto intenzivní formou profesního vzdělávání učitelů. V teoretické části se zaměřuje na profesní učící se komunity a na využití videosekvencí v rámci profesního rozvoje učitelů. Poté je představeno naše pojetí videoklubů pro učitele anglického jazyka na základních školách. Cílem předkládané studie bylo prozkoumat, jak účastníci videoklubů popisují svou zkušenost s touto formou profesního rozvoje, především své vnímání otevřenosti a kritičnosti ve videoklubech. Videoklubů se zúčastnilo 11 učitelů anglického jazyka, kteří pracovali ve třech skupinách. Zdrojem dat byly polostrukturované rozhovory s jednotlivými účastníky, přepisy videozáznamů posledního setkání videoklubů a e-mailové zpětné vazby účastníků, které psali po každém ze setkání. Data byla zpracována metodou tematické analýzy. Výsledky naznačují, že ačkoli učitelé popisovali atmosféru videoklubů jako příjemnou a otevřenou, zjevně pociťovali nedostatek kritiky a přítomnost diplomacie a korektnosti. Jejich postoje ke kritice se ale lišily – některým chyběla, jiní ji naopak nevnímali jako nutnou součást videoklubů, jelikož každý z učitelů má vlastní přístup a kritizovat je proto nežádoucí. Tyto postoje otevírají otázku, zda se v některých skupinách nejednalo spíše o pseudokomunitu a vyhýbání se konfliktu a jak tomuto nastavení mohou tvůrci a facilitátoři podobných programů předejít.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.