Představení testové baterie pohybových dovedností "MOBAK" - Možnosti uplatnění jako součást kurikula ve školní tv

Autoři

VRBAS Jaroslav TRÁVNÍČEK Marek VLČEK Petr

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem tohoto příspěvku je představení mezinárodní spolupráce založené na ověřování testové baterie MOBAK jako jedné z možností využití testů pohybových dovedností ve školní tělesné výchově u dětí mladšího školního věku v České republice a představení výsledků pilotního měření na vybraných základních školách v jihomoravském kraji pomocí popisné statistiky vyhodnocení. Na základě prvotního měření jsme zjistili (n357), že výsledky podle věku jsou podobné jako v ostatních evropských zemích. Také na základě zpětné vazby zúčastněných učitelů můžeme konstatovat, že se testová baterie pohybových dovedností MOBAK 1 setkala s kladnou odezvou v praxi. Domníváme se, že je potřeba ověřit možnosti této baterie na větším počtu testovaných, a proto se snažíme o navázání hlubší spolupráce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.