Pilotní ověření testové baterie pohybových dovedností “MOBAK” jako součást kurikula sportovních her ve školní TV

Varování

Publikace nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Fakultu sportovních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

TRÁVNÍČEK Marek VLČEK Petr VRBAS Jaroslav NYKODÝM Jiří

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Cílem prezentace bylo představení mezinárodní spolupráce založené na ověřování testové baterie MOBAK jako jedné z možností využití testů pohybových dovedností ve školní tělesné výchově u dětí mladšího školního věku v České republice a představení výsledků pilotního měření na vybraných základních školách v jihomoravském kraji pomocí popisné statistiky vyhodnocení. Na základě prvotního měření jsme zjistili (n357), že výsledky podle věku jsou podobné jako v ostatních evropských zemích. Také na základě zpětné vazby zúčastněných učitelů můžeme konstatovat, že se testová baterie pohybových dovedností MOBAK 1 setkala s kladnou odezvou v praxi. Domníváme se, že je potřeba ověřit možnosti této baterie na větším počtu testovaných, a proto se snažíme o navázání hlubší spolupráce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.