Kulturní hodnota a kulturní dědictví jako příznaky propriální sféry jazyka

Autoři

ŠRÁMEK Rudolf

Rok publikování 2016
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Stať analyzuje obecně teoretickou povahu vzájemných vztahů a interakcí „kulturních“ kategorií a jejich pozice a funkce v propriální sféře jazyka. Kulturní aspekty se v onomastice prosadily ve třech směrech: a) umožnily interpretaci proprií verifikovat vazbou na kulturní fakta a kulturní prostor, b) uplatnily se ve formulování klasifikačního kritéria „jméno kulturní“ ve spojitosti s tzv. onymickým objektem, c) dovolují kulturní zřetele spojovat se systematikou a areály jevů sociálních, ekonomických, náboženských apod. "Kulturní hodnota" zasahuje propriální sféru jazyka z vnějšku, je východiskem "kulturního dědictví" Propriální sféra jazyka musí disponovat schopností včleňovat propria do svého systému i do komunikace bez ztráty kulturně specifikujícího příznaku. Znamená to minimalizaci zásahů, zaručení stability proprií i vědomou péči o ně. Závěrem se navrhují některá témata dalšího výzkumu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.