Podpora mladých lidí při volbě povolání se zaměřením na Jugendcoaching, formu podpory v Rakousku

Autoři

PROCHÁZKOVÁ Lucie

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Speciální pedagogika
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova career choice; young person with disabilities; individual support; Jugendcoaching; analysis of skills
Popis Při volbě budoucího povolání a profesního vzdělávání potřebují mladí lidé často pomoc. Tu jim vedle rodičů poskytují učitelé, poradenští pracovníci na školách i mimo školu. U řady mladých lidí znesnadňuje volbu vhodné profese postižení nebo sociální znevýhodnění. Součástí tohoto textu jsou závěry výzkumu, jehož cílem bylo zjistit aktuální stav v oblasti volby profese a poradenství. Stěžejní pozornost je věnována kvalitativní analýze podpůrných opatření při volbě budoucího povolání v Rakousku, zejména novému opatření s názvem Jugendcoaching. V roce 2012 byl pilotně ověřován ve dvou spolkových zemích (Vídeň, Štýrsko), od roku 2013 je nabízen v celé zemi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.