Reliktní vegetace na mezických stanovištích

Varování

Publikace nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

ROLEČEK Jan HÁJEK Michal KARLÍK Petr NOVÁK Jan

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zprávy České botanické společnosti
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova forest meadows;Glacial;grasslands;hemiboreal forests;Holocene;management;meadow steppe;oak forests;species composition;vegetation history
Popis Studie je zaměřena na reliktní vegetaci na mezických stanovištích v nižších polohách České republiky. Byť mezická stanoviště nižších a středních poloh byla v minulosti převážně intenzivně obhospodařována, podle našeho názoru se zde na některých lokalitách zachovala archaická lesní i nelesní společenstva. Domníváme se, že většina reliktních vegetačních typů mezických stanovišť je odvozena od společenstev, jež byla rozšířena před středním holocénem. V dnešní době jde především o extenzivně obhospodařované druhově bohaté mezické, mírně suché nebo střídavě vlhké trávníky na bazických až mírně kyselých půdách (Cirsio-Brachypodion, Molinion a mezotrofní varianty svazu Arrhenatherion) a světlé mezofilní a subxerofilní doubravy na bazických až mírně kyselých půdách. Uvádíme také podrobnou charakteristiku několika českých vegetačních typů, jež považujeme za reliktní.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.