Extensions of Cascades Created by Certain Function Systems

Autoři

BERÁNEK Jaroslav CHVALINA Jan

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek vznikl na základě vědeckého zkoumání v oblasti mezioborových vztahů mezi algebrou a matematickou analýzou s cílem nalezení hlubších souvislostí mezi těmito obory. Na příkladu tří reálných funkcí jedné proměnné (jedné mocninné s lichým exponentem a dvou lineárních)jsou v příspěvku zkonstruovány tzv. kaskády. Užitím jistého rozšíření těchto funkcí pak jsou popsány kaskády, které jsou navzájem izomorfní.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.