Analýza malých změn Fc-glykosylace IgG s využitím izotopového značení glykopeptidů

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

PABST Martin BENEŠOVÁ Iva FAGERER Stephan Rupert JACOBSEN Mathias EYER Klaus SCHMIDT G. KRISMER Jasmin WAHL F. PREISLER Jan ZENOBI Renato

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Tato práce představuje nový přístup pro profilování Fc-glykosylace IgG založený na značení glykopeptidů stabilními izotopovými značkami. Anhydrid kyseliny sukcinové (SA) byl vybrán jako vhodná značka, protože snadno reaguje s primární aminovou skupinou přítomnou na všech peptidech. Těžká forma (D413C4) současně poskytuje proti své přirozené lehké formě dostatečný hmotnostní rozdíl (8 Da) pro analýzu celých glykopeptidů jednoduchou MS analýzou. Přímočarý protokol pro přípravu vzorků zahrnující tryptické štěpení, značení a extrakci na pevné fázi byl vyvinut a úspěšně použit pro analýzu několika vzorků polyklonálních IgG. Značené glykopeptidy byly analyzovány pomocí MALDI MS a také LC-ESI MS.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.