ICT IN TECHNICAL SUBJECTS

Název česky ICT V TECHNICKÝCH PŘEDMĚTECH
Autoři

HRBÁČEK Jiří KUČERA Martin HODIS Zdeněk DOSEDLA Martin

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj International Journal of Information and Communication Technologies in Education
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://periodicals.osu.eu/ictejournal/dokumenty/2014-01/ictejournal-2014-1.pdf
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova external system; ICT; technical subjects; 3D; 2D; interactive animations
Popis Příspěvek si klade za cíl shrnout dosavadní zkušenosti a ukázat některé praktické výsledky prováděných výzkumů. ICT vstupují v současnosti do téměř všech oblastí lidského konání. Tyto technologie nás provázejí při odpočinku, zábavě, umožňují operativně a rychle komunikovat na obrovské vzdálenosti, slouží ve výuce, vědě, řídí systémy kolem nás, umožňují návrh a usnadňují konstrukci těchto systémů. Nelze je však stavět do pozice jediné, nejdokonalejší a všenahrazující technologie. Jak ukazují naše výzkumy a zkušenosti získané při výuce v technických předmětech, nemohou nahradit práci s reálnýmy systémy a modely. Žádná, byť sebedokonalejší simulace či animace nedokáže plně nahradit realitu. Na druhou stranu relita vhodně dolpněná animacemi či simulacemi dává možnosti, které dříve nebyly myslitelné. Velmi důležité je také ve výuce ukázat správné mezioborové vztahy, které jsou skutečným obrazem reálného světa. Je důležité, aby se žáci i studenti na praktických úlohách seznamovali s tím, co je v praxi bude čekat. Zvykli si na počítačové konstruování a tvorbu projektové a výrobní dokumentace. Porozuměli výkresům a schematům a uvědomili si, že tyto jsou přímým obrazem reálných systémů. Naučili se je vytvářet a používat. Na naší katedře se uvedené problematice věnujeme. Studenti získané znalosti a dovednosti v jednom předmětu využívají v předmětech dalších.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.