Vysokoškolský učitel - pozicia medzi vyučováním a výskumom

Název česky Vysokoškolský učitel - pozice mezi výukou a výzkumem
Autoři

SZIMETHOVÁ Monika WIEGEROVÁ Adriana HORKÁ Hana KOVALOVÁ Petra GRŮZOVÁ Lucie KRATOCHVÍLOVÁ Jana

Rok publikování 2014
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Začínající výzkumníci a vysokoškolští učitelé mají svoje vyhrazené místo na univerzitní půdě. Jedním ze spojovacích uzlů je právě vědeckovýzkumná činnost, kterou vykonávají obě skupiny lidí. Výzkumy realizované na univerzitách zpravidla uskutečňují lidé, přesněji tým lidí, kteří společně vedou odborné diskuze. tím se odborně posouvají a rostou, získávají nové poznatky. Ať už považujeme za začínajícího výzkumníka studenta magisterského studia, nebo na něj nahlížíme přes doktoranda, je zřejmé, že jednou z jejich prvních úloh, které realizují na univerzitě jako vědeckovýzkumné, je jejich systematičnost při koncipování kvalifikační práce. Považujeme ji za jednu z podmínek vedoucích k úspěšnému ukončení studia.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.