Vybrané aspekty lingvistické teorie a metodologie ve výzkumu v didaktice cizích jazyků

Logo poskytovatele
Autoři

TŮMA František

Rok publikování 2013
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem této kapitoly je přispět k utřídění koncepčních a metodologických východisek v didaktice cizích jazyků, která může (kromě pedagogických konceptů a metod) stavět i na východiscích a metodách z lingvistiky. Po nastínění různých pohledů na vztah didaktiky cizích jazyků k pedagogice a k lingvistice se kapitola zaměřuje na lingvistickou teorii a metodologii ve výzkumu v didaktice cizích jazyků. Pohybuje na rozhraní teoretických pozic definujících pohledy na diskurs a metodologických pozic zohledňujících postupy příslušných analýz, přičemž jsou představeny čtyři typy diskursivně analytických studií. Zvláštní pozornost je dále věnována výzkumu žákovského jazyka. Na konci kapitoly jsou nastíněny vztahy uvedených typů studií k problémům zkoumaným v didaktice cizích jazyků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.