Application of Didactic Means and Teaching Methods in Subjects of the Field „Teachnig of Practical Courses“

Logo poskytovatele
Autoři

VACULOVÁ Ivana KUBIATKO Milan

Rok publikování 2012
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Na Pedagogické fakultě MU v Brně je v současné době realizován projekt s názvem „Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování“. V rámci tohoto projektu je prováděno několik výzkumných šetření, jejichž cílem je zjistit názory studentů na daný obor. Výsledky šetření mají posloužit ke zkvalitnění oboru, k modernizaci obsahu výukových předmětů, vyučovacích metod a didaktických prostředků a k přiblížení studia požadavkům současné praxe. Příspěvek popisuje zejména metodologii a výsledky výzkumného šetření zaměřeného na využívání didaktických prostředků a výukových metod v jednotlivých výukových předmětech.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.