Repetitorium z matematiky - učební materiály pro studenty

Autoři

MEDKOVÁ Ivana

Rok publikování 2012
Druh Učební texty, pomůcky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Jedná se o sadu elektronických učebních materiálů pro studenty PdF MU, oboru Učitelství praktikého vyučování. V této sadě je rozpracováno učivo deseti tematických celků k předmětu Repetitorium z matematiky, včetně úloh na procvičení (Mocniny, odmocniny, úpravy algebraických výrazů; Rovnice, nerovnice a jejich soustavy; Funkce - zavedení pojmu funkce, vlastnosti funkcí, lineární, kvadratické a mocninné funkce; Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice; Goniometrické funkce a rovnice; Posloupnosti; Vektory; Parametrické vyjádření a obecná rovnice přímky a roviny; Derivace; Neurčitý a určitý integrál).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.