Inovace výukových předmětů a jejich přiblížení k požadavkům současné praxe

Logo poskytovatele
Autoři

MEDKOVÁ Ivana

Rok publikování 2012
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Na katedře Didaktických technologií Pedagogické fakulty MU v Brně je v současné době realizován projekt s názvem „Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování“. Součástí projektu je výzkum, jehož cílem je zjistit názory studentů a absolventů studia na jednotlivé výukové předměty i na celkovou strukturu a využití tohoto oboru. V příspěvku je prezentována metodologie výzkumu, včetně popisu výzkumných nástrojů, jež byly za tímto účelem vytvořeny. Výsledky výzkumu mají posloužit ke zkvalitnění oboru, k modernizaci obsahu výukových předmětů, metod didaktických prostředků a k přiblížení studia požadavkům současné praxe.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.