Tělesná výchova a výchova ke zdraví

Bez popisku

Lenka Adámková

ONLINE

The Attitudes of Elementary School Teachers to Eating Disorders

 

Svazek 3
Rok vydání
2020
ISBN 978-80-210-9802-2


 

Bez popisku

Petr Vlček, Tatjana Resnik Planinc, Hana Svobodová, Søren Witzel Clausen et al.

ONLINE

Integrating Physical Education and Geography

A Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark

Publikace „Integrating Physical Education and Geography“ je výstupem činnosti mezinárodní sítě C.A.L.M.A.Z, která se zabývá interdisciplinární spoluprací zeměpisu a TV. Autory publikace jsou zástupci univerzitních pracovišť v České republice, Slovinsku a Dánsku. Cílem publikace je představit, jak participující státy přistupují v jejich kurikulu ke kooperaci ve výuce zeměpisu a TV. Na tuto kooperaci je nahlíženo ze dvou hledisek – prostřednictvím komparace kurikulárních dokumentů je zjištěno, jestli a jak je tato kooperace zakotvena v teoretické rovině. Výsledky dotazníkového šetření s učiteli pak představují sondu do realizační formy kurikula. V závěru jsou diskutovány možné přístupy k integraci z pohledu kurikula jednotlivých států a jsou doplněny praktickými ukázkami.

Svazek 2
Rok vydání
2016
ISBN 978-80-210-8518-3


 

Bez popisku

Jiří Havel, Marcela Janíková, Vladislav Mužík, Leona Mužíková 

ONLINE

Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy

Zdraví je jedním z nejvýznamnějších předpokladů kvalitního lidského života. Kniha se proto zabývá výchovou ke zdraví a v úvodních kapitolách přináší aktuální informace o životním stylu školáků, obsahu vzdělávání v této oblasti a edukačním programu Pohyb a výživa. Těžiště knihy představuje výsledky dvouletého výzkumu zaměřeného na utváření pohybového a výživového režimu žáků na 1. stupni ZŠ. Kvantitativní část výzkumu je orientována na popis obecných trendů ve vzdělávacím procesu a kvalitativní část je zacílena na zjištění metod, forem a intervencí, které školy při utváření pohybového a výživového režimu žáků uplatňují. V závěru publikace jsou nastíněny perspektivy implementace dané tematiky do obsahu základního vzdělávání, a to včetně přípravného kurikula učitelů 1. stupně ZŠ.

Svazek 1
Rok vydání
 2016
ISBN 978-80-210-8463-6

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.