Sociální pedagogika


 

Bez popisku

Dušan Klapko

Výzkumný exkurz do edukace romských žáků

Výzkumná monografie se zabývá problematikou edukace romských žáků z pohledu aktérů rodinné i školní socializace v ČR. Hlavním pojítkem výkladu této monografie je téma edukace Romů v kontextu sociální inkluze a aplikovaný výzkumný nástroj diskurzivní analýzy.

Rok vydání 2017
ISBN 978-80-210-8664-7


 

Bez popisku

Denisa Denglerová

Testování kognitivních schopností u dětí v kulturně rozmanité společnosti

Předkládaný text se zabývá sociálně-kulturním aspektem vývoje kognitivních schopností. Charakterizujeme pozornost, vizuální percepci, kategorizaci a inteligenci. Zabýváme se možnostmi spravedlivého testování kognitivních schopností, především inteligence. Dále přinášíme výsledky vlastního výzkumu, který porovnává schopnosti vizuální percepce, pozornosti a kategorizace u dětí na počátku školní docházky v kontextu různých socio-kulturních prostředí. Porovnáváme romské děti pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí navštěvující tzv. přípravné třídy s dětmi z většinové populace. Děti (n = 277) se lišily ve schopnosti kategorizace, méně ve vizuální percepci. Na základě výsledků jsme popsali několik konkrétních doporučení ke vzdělávání romských dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Rok vydání 2015
ISBN 978-80-210-8099-7


 

Bez popisku

Dušan Klapko, Lenka Remsová, Veronika Kolaříková, Markéta Sedláková, Luděk Žákovský

KOUPIT ONLINE

Výzkumný exkurz do diskursů o Romech

Kolektivní monografie se zabývá problematikou edukace romských žáků z pohledu aktérů rodinné i školní socializace a z pohledu odborných i laických textů charakterizujících edukaci a život Romů v ČR. Hlavním pojítkem výkladu této kolektivní monografie je téma edukace Romů a aplikovaný výzkumný nástroj diskurzivní analýzy.

Rok vydání 2014
ISBN 978-80-210-7547-4

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.