Reflexe


 

Bez popisku

Veronika Rodová (ed.)

KOUPIT ONLINE

Rozhovory v Komenském. Tucet zamyšlení o výchově a vzdělávání

Kniha zahrnuje dvanáct rozhovorů o pedagogických, kurikulárních a didaktických tématech vedených s předními odborníky a významnými osobnostmi současné české pedagogiky, zachycuje způsob uvažování o těchto otázkách ve druhé dekádě 21. století. Je určena široké odborné veřejnosti – akademikům, učitelům a studentům učitelství.

Svazek 7
Rok vydání
2022
ISBN 978-80-280-0101-8


 

Bez popisku

Vlastimil Švec

KOUPIT ONLINE

Povolání chirurg: Specifická pomáhající profese

Kniha je pokusem alespoň částečně odkrýt specifika chirurgické profese. Prolíná se v ní pohled chirurgů, s nimiž autor vedl rozhovory, s pohledem zvenčí. Je to pohled pedagoga, mezioborově orientovaného. Kniha je využitelná v přípravě na lékařskou profesi a je předpoklad, že osloví širší odbornou i laickou veřejnost.

Svazek 6
Rok vydání
2022
ISBN 978-80-280-0029-5


 

Bez popisku

Tomáš Janík, Karl-Heinz Dammer, Philipp Gonon, Hans-Ulrich Grunder, Ludwig Haag, Michael Knoll, Ewald Terhart

KOUPIT ONLINE

MÝTY – OMYLY – NEPRAVDY

O „chibách“ ve vzdělávání a pedagogice

Kniha je překladem publikace Mythen – Irrtümer – Unwahrheiten: Essays über das „Valsche“ in der Pädagogik editované H. U. Grunderem (Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2017). Zahrnuje sedm esejí sepsaných autory z univerzit v Německu a Švýcarsku, kteří usilují o hlubší výklad některých zavedených náhledů na předmět svého zájmu, jímž je výchova, vzdělávání, škola, učitelé, žáci, vyučování a učení.

Svazek 5
Rok vydání
2020
ISBN 978-80-210-9753-7


 

Bez popisku

Vlastimil Švec

KOUPIT ONLINE

Profesionální pomáhání

Knížka rozhovorů přibližuje vybrané pomáhající profese. Nabízí pohledy pomáhajících profesionálů na tyto profese, ale i jejich vhledy do pomáhání. Odkrývá podstatu pomáhajících profesí, předpoklady profesionálů pro vykonávání profesí i možnosti, jak se stát pomáhajícím profesionálem. Umožňuje tak pronikat pod povrch obsahu profesí i do vnitřního světa pomáhajících profesionálů.

Svazek 4
Rok vydání
 2019
ISBN 978-80-210-9481-9


 

Bez popisku

Tomáš Janík

KOUPIT ONLINE

Nedělní pedagogické krasořeči

O obratech a vyvažování ve výchově a vzdělávání

Kniha přináší reflexi vybraných problémů vzdělávání, a to formou kratších textů spadajících do žánru nedělních krasořečí. Ty se mají vyznačovat povedeným jazykovým provedením, mají zpracovávat podstatné problémy či dilemata oboru a mají mít šťastný konec. Tato sbírka obsahuje deset krasořečí zastřešených tématem obratů a vyvažování ve výchově a vzdělávání – týkají se školy, školního vzdělávání, kurikula, vyučování a učení, pedagogických profesí a zejména učitelství. Kniha je určena pro širší veřejnost – nikoliv nezbytně odbornou. 

Svazek 3
Rok vydání
 2019
ISBN 978-80-210-9228-0


 

Bez popisku

Josef Maňák, Vlastimil Švec, Tomáš Janík

KOUPIT ONLINE

O vzdělávání, o učitelství a tak trochu i o pedagogice

Rozhovory na průsečíku tří generací

Kniha rozhovorů zprostředkovává názory zástupců tří generací pedagogů na aktuální problémy vzdělávání, učitelství a pedagogiky. Záměrem autorů je přiblížit pohledy na pedagogické problémy situované v různých časových obdobích a diskutovat je v obecnějších souvislostech s výhledem na další vývoj.

Svazek 2
Rok vydání
 2017
ISBN 978-80-210-8495-7


 

Bez popisku

Jiří Poláček

KOUPIT

Básnický rok

Publikace Básnický rok je prvním titulem nové edice Pedagogické fakulty MU, v níž by měly vycházet populárně či esejisticky pojaté publikace malého rozsahu, reflektující problematiku jednotlivých oborů vyučovaných na uvedené fakultě. Básnický rok obsahuje kromě prologu a epilogu dvanáct kapitol, v nichž autor přibližuje reflexe jednotlivých měsíců v české poezii. Celkově vychází z tvorby sedmdesáti básníků, v epilogu pracuje s lidovými pranostikami. Publikace je doplněna dvanácti celostránkovými ilustracemi Petra Veselého.

Svazek 1
Rok vydání
 2015
ISBN 978-80-210-8118-5

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.