Reflexe


 

Vlastimil Švec

Profesionální pomáhání

Knížka rozhovorů přibližuje vybrané pomáhající profese. Nabízí pohledy pomáhajících profesionálů na tyto profese, ale i jejich vhledy do pomáhání. Odkrývá podstatu pomáhajících profesí, předpoklady profesionálů pro vykonávání profesí i možnosti, jak se stát pomáhajícím profesionálem. Umožňuje tak pronikat pod povrch obsahu profesí i do vnitřního světa pomáhajících profesionálů.

Svazek 4
Rok vydání
 2019
ISBN 978-80-210-9481-9


 

Tomáš Janík

KOUPIT

Nedělní pedagogické krasořeči

O obratech a vyvažování ve výchově a vzdělávání

Kniha přináší reflexi vybraných problémů vzdělávání, a to formou kratších textů spadajících do žánru nedělních krasořečí. Ty se mají vyznačovat povedeným jazykovým provedením, mají zpracovávat podstatné problémy či dilemata oboru a mají mít šťastný konec. Tato sbírka obsahuje deset krasořečí zastřešených tématem obratů a vyvažování ve výchově a vzdělávání – týkají se školy, školního vzdělávání, kurikula, vyučování a učení, pedagogických profesí a zejména učitelství. Kniha je určena pro širší veřejnost – nikoliv nezbytně odbornou. 

Svazek 3
Rok vydání
 2019
ISBN 978-80-210-9228-0


 

Josef Maňák, Vlastimil Švec, Tomáš Janík

KOUPIT ONLINE

O vzdělávání, o učitelství a tak trochu i o pedagogice

Rozhovory na průsečíku tří generací

Kniha rozhovorů zprostředkovává názory zástupců tří generací pedagogů na aktuální problémy vzdělávání, učitelství a pedagogiky. Záměrem autorů je přiblížit pohledy na pedagogické problémy situované v různých časových obdobích a diskutovat je v obecnějších souvislostech s výhledem na další vývoj.

Svazek 2
Rok vydání
 2017
ISBN 978-80-210-8495-7


 

Jiří Poláček

KOUPIT

Básnický rok

Publikace Básnický rok je prvním titulem nové edice Pedagogické fakulty MU, v níž by měly vycházet populárně či esejisticky pojaté publikace malého rozsahu, reflektující problematiku jednotlivých oborů vyučovaných na uvedené fakultě. Básnický rok obsahuje kromě prologu a epilogu dvanáct kapitol, v nichž autor přibližuje reflexe jednotlivých měsíců v české poezii. Celkově vychází z tvorby sedmdesáti básníků, v epilogu pracuje s lidovými pranostikami. Publikace je doplněna dvanácti celostránkovými ilustracemi Petra Veselého.

Svazek 1
Rok vydání
 2015
ISBN 978-80-210-8118-5

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.