Odborné a technické vzdělávání


 

Bez popisku

Martin Dosedla, Zdeněk Hodis a kol.

ONLINE

Implementation of 3D Printing Technology into Primary and Secondary School Education. Verified Methodology

S vývojem technologie 3D tisku v posledních letech došlo k výraznému poklesu cen tiskáren a tím pádem i ke zvýšení dostupnosti této technologie. Tato technologická oblast otevírá nové možnosti v široké škále oborů od oblasti průmyslu, medicíny, stavebnictví a architektury, až po úroveň běžného domácího použití. My v 3D technologii spatřujeme také obrovský didaktický potenciál, který není v současné době využit. Implementace 3D technologií do výuky na ZŠ a SŠ umožňuje tvorbu zcela nových typů výukových pomůcek a zvyšuje dostupnost výukových modelů pro žáky a studenty. Studenti mohou s výukovými modely pracovat v hodinách a s metodickými oporami se také aktivně podílejí na jejich vytváření.

Svazek 5
Rok vydání 2023
ISBN 978-80-280-0350-0


 

Bez popisku

Jan Válek

ONLINE

Modelování jevů z mechaniky ve školské fyzice

Publikace nabízí pohled na fyzikální modelování ve výuce na základní škole, zejména v mechanice. Klade si více cílů, a to: deskripce modelů v historickém vývoji až po současnost (důraz je kladen na aplikovatelnost ve školské praxi základní školy); porovnání vybraných vývojových prostředí vhodných pro tvorbu počítačových modelů učitelem i žákem; deskripce učitelů a žáků používajících a tvořících modely pro vlastní výuku nebo přípravu na ni. V závěru je představeno několik pilotovaných modelů, které lze aplikovat ve školské fyzice. Publikace obsahuje tři části: Pedagogickou (zaměřena na cíle v českých kurikulárních dokumentech); Teoretickou (věnovaná digitálnímu vzdělávání a jeho vlivu na člověka a vnímání modelů žáky a učiteli); Praktickou (věnována vlastní tvorbě modelů pro školskou praxi).

Svazek 4
Rok vydání 2023
ISBN 978-80-280-0438-5


 

Bez popisku

Martin Dosedla, Zdeněk Hodis a kol.

ONLINE

Integrace technologie 3D tisku do výuky na základních a středních školách. Ověřená metodika

S vývojem technologie 3D tisku v posledních letech došlo k výraznému poklesu cen tiskáren a tím pádem i ke zvýšení dostupnosti této technologie. Tato technologická oblast otevírá nové možnosti v široké škále oborů od oblasti průmyslu, medicíny, stavebnictví a architektury, až po úroveň běžného domácího použití. My v 3D technologii spatřujeme také obrovský didaktický potenciál, který není v současné době využit. Implementace 3D technologií do výuky na ZŠ a SŠ umožňuje tvorbu zcela nových typů výukových pomůcek a zvyšuje dostupnost výukových modelů pro žáky a studenty. Studenti mohou s výukovými modely pracovat v hodinách a s metodickými oporami se také aktivně podílejí na jejich vytváření.

Svazek 3
Rok vydání 2022
ISBN 978-80-280-0279-4


 

Bez popisku

Zdeněk Friedmann et al.

Trendy a aspekty ve výuce techniky a informatiky pro potřeby mateřských a základních škol

Předložená publikace je určena širší pedagogické veřejnosti jako inspirace pro zlepšení kvality současné mateřské a základní školy. Pracovníci Katedry technické a informační výchovy Pedagogické fakulty MU předkládají výzkumně ověřená inspirativní řešení, která jsou přímo použitelná ve výuce a mohou pomoci rozvinout vlastní iniciativu i kreativitu učitelů mateřských i základních škol. Praktická činnost technického charakteru i netradiční využívání informačních technologií může vést k překvapivým vzdělávacím výsledkům.

Svazek 2
Rok vydání 2017
ISBN 978-80-210-9014-9


 

Fenomén odborného technického vzdělávání na středních školách

Předložená teoreticko-empirická studie je věnována vybraným otázkám technického vzdělávání na středních školách. Její využití je však širší, s přesahem do základního i vysokoškolského technického vzdělávání. První část je věnována vymezení techniky a strukturaci technických věd a systému technického vzdělávání na základních a středních školách. V další části je pozornost zaměřena na didaktiku technických předmětů v systému pedagogických věd. Následuje pojednání o systému výuky odborných technických předmětů a vědeckovýzkumné činnosti v oblasti odborných technických předmětů. Nejrozsáhlejší část práce je věnována otázkám výukových cílů, obsahu výuky a technologii výuky technických předmětů, a to z hlediska teoretického, prakticko-metodického a empirického. Vybraná relevantní teorie je doplněna aplikačními příklady z výuky technických předmětů. Poslední část práce představuje výzkumnou zprávu z oblasti příležitostí žáků k aktivní činnosti ve výuce technických předmětů na středních školách. Součástí příloh je ukázka profilu absolventa technického oboru, ukázka učebního plánu, ukázka učebních osnov, výzkumný nástroj a seznam škol, kde byl proveden výzkum.

Svazek 1
Rok vydání 2017
ISBN 978-80-210-8677-7

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.