Odborné a technické vzdělávání


 

Zdeněk Friedmann et al.

Trendy a aspekty ve výuce techniky a informatiky pro potřeby mateřských a základních škol

Předložená publikace je určena širší pedagogické veřejnosti jako inspirace pro zlepšení kvality současné mateřské a základní školy. Pracovníci Katedry technické a informační výchovy Pedagogické fakulty MU předkládají výzkumně ověřená inspirativní řešení, která jsou přímo použitelná ve výuce a mohou pomoci rozvinout vlastní iniciativu i kreativitu učitelů mateřských i základních škol. Praktická činnost technického charakteru i netradiční využívání informačních technologií může vést k překvapivým vzdělávacím výsledkům.

Svazek 2
Rok vydání 2017
ISBN 978-80-210-9014-9


 

Fenomén odborného technického vzdělávání na středních školách

Předložená teoreticko-empirická studie je věnována vybraným otázkám technického vzdělávání na středních školách. Její využití je však širší, s přesahem do základního i vysokoškolského technického vzdělávání. První část je věnována vymezení techniky a strukturaci technických věd a systému technického vzdělávání na základních a středních školách. V další části je pozornost zaměřena na didaktiku technických předmětů v systému pedagogických věd. Následuje pojednání o systému výuky odborných technických předmětů a vědeckovýzkumné činnosti v oblasti odborných technických předmětů. Nejrozsáhlejší část práce je věnována otázkám výukových cílů, obsahu výuky a technologii výuky technických předmětů, a to z hlediska teoretického, prakticko-metodického a empirického. Vybraná relevantní teorie je doplněna aplikačními příklady z výuky technických předmětů. Poslední část práce představuje výzkumnou zprávu z oblasti příležitostí žáků k aktivní činnosti ve výuce technických předmětů na středních školách. Součástí příloh je ukázka profilu absolventa technického oboru, ukázka učebního plánu, ukázka učebních osnov, výzkumný nástroj a seznam škol, kde byl proveden výzkum.

Svazek 1
Rok vydání 2017
ISBN 978-80-210-8677-7

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.