SBORNÍK PRACÍ PEDAGOGICKÉ FAKULTY

Řada společenských věd

 

O ČASOPISU REDAKCE KONTAKTY

ČLENOVÉ REDAKCE


Výkonný redaktor:

 • ​Mgr. Miroslav Jireček – Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Redakční rada: 

 • Mgr. Roman Baron, Ph.D. – Historický ústav AV ČR, Praha 
 • doc. PhDr. František Čapka, CSc. – Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Brno 
 • PhDr. et Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D. – Moravský zemský archiv, Brno 
 • prof. PhDr. František Hanzlík, CSc. – Univerzita obrany, Brno 
 • Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D. – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 
 • PhDr. et Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. – gymnázium Křížkovského, Brno 
 • doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc. – Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • doc. Michail Kovaljov, CSc. – Saratovská státní technická univerzita, Rusko 
 • doc. PhDr. Pavel Krafl, Dr. – Masarykova univerzita, Brno
 • PaedDr. Štefan Kucík, Ph.D. – Katolická univerzita, Ružomberok 
 • prof. PhDr. Robert Letz, Ph.D. – Univerzita Komenského, Bratislava 
 • Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. – Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • dr. Miroslav Piwowarczyk – Uniwersytet Wrocławski, Polsko
 • PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. – Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • PhDr. Marek Vařeka, Ph.D. – Masarykovo muzeum, Hodonín

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.