PEDAGOGICKÁ ORIENTACE

Vědecký časopis České pedagogické společnosti

 

O ČASOPISU REDAKCE KONTAKTY

Bez popisku

Ukázka čísla


Pedagogická orientace je vědeckým recenzovaným časopisem, který se zaměřuje na obecnější, aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školního vzdělávání, pedagogického výzkumu, vzdělávací politiky a vzdělávání učitelů. Cílem časopisu je podporovat rozvoj pedagogického myšlení. V současnosti je zavedeným vědeckým časopisem, vycházejícím od roku 1991 a navazujícím na časopis vycházející v letech 1967–1969, který dlouhodobě přispívá k řešení problémů teorie a praxe výchovy a vzdělávání a napomáhá tak jejich zkvalitnění.

Pedagogická orientace nabízí publikační příležitosti jak renomovaným odborníkům, tak začínajícím autorům. Je platformou pro členy České pedagogické společnosti, ale současně je otevřena příspěvkům zvenčí, a to domácích i zahraničních autorů.

WEB ČASOPISU

Čtyřikrát do roka

Časopis vychází čtyřikrát ročně, poslední číslo každého ročníku vychází v anglickém jazyce.

Otevřená platforma

Časopis je platformou pro členy České pedagogické společnosti, ale současně je otevřena příspěvkům zvenčí, a to domácích i zahraničních autorů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.