DISCOURSE AND INTERACTION

 

O ČASOPISU REDAKCE DISTRIBUCE KONTAKTY

Bez popisku

Ukázka čísla


Discourse and Interaction je recenzovaný mezinárodní lingvistický časopis, založený v roce 2008. Vychází v angličtině a přináší výsledky výzkumu v oblasti analýzy anglického diskurzu z hlediska sémantického, stylistického a socio-pragmatického. Studium diskurzu a interakce je chápáno jako výzkum jazyka s ohledem na problémy skutečného světa s cílem odhalovat stylistickou rozmanitost a sociálně-pragmatické variety jazyka, které by se měly odrážet ve výuce angličtiny v akademickém prostředí.

WEB ČASOPISU

Dvakrát do roka

Časopis Discourse and Interaction vychází dvakrát ročně.

Databáze

Časopis je registrován v databázi SCOPUS, EBSCO, CEEOL a ERIH PLUS.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.