•  
 

Povinně volitelný jazyk na PdF

  • Výuka povinně volitelného cizího jazyka na PdF i dalších fakultách MU probíhá na úrovních B1 v bakalářském studiu a B2 v magisterském studiu. Náplní výuky je odborný a akademický jazyk.
  • Povinně volitelné předměty a zkouška z  CIZÍHO JAZYKA NEJSOU POVINNÉ PRO STUDENTY, KTEŘÍ STUDUJÍ AJ, FJ, NJ, či RJ jako svůj obor.
  • Všichni studenti si volí jazyk podle svého studijního katalogu
  • Studenti bakalářských programů si v 1. nebo ve 3. semestru studia zapisují povinně volitelný předmět Vstupní test ve zvoleném jazyce. Teprve po jeho úspěšném absolvování si mohou zapisovat předměty jazyků. Předmět Vstupní test nemá pravidelnou výuku, student se připravuje individuálně. O termínu úvodní konzultace a konání zkoušky jsou studenti informováni e-mailem.