Informace o projektu
Jazyková a literární komunikace VII. (JLK7)

Kód projektu
MUNI/A/1505/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt specifického výzkumu se soustřeďuje na témata řešených disertačních prací studujících DSP Jazyková a literární komunikace a zahrnuje jazykovědný a literárněvědný výzkum i přechody mezi nimi a přesahy k pedagogické praxi. V oblasti lingvistické budou zkoumána především témata související s komunikací jedinců s odlišným mateřským jazykem; v oblasti literárněhistorické se pozornost bude zaměřovat na problematiku mariánské tematiky v české literatuře, experimentální prózu ve 20. století, současnou českou literaturu pro děti a mládež, zkoumání českých prozaiků první poloviny 20. století a jejich reflexe výtvarného umění aj.; literárně-teoretický výzkum se bude soustřeďovat na problematiku literární postavy v české naratologii; pokračovat bude translatologický výzkum vztahující se k překladům ruské beletrie do češtiny. Výsledky projektu povedou k prohloubení a rozšíření oborových poznatků, a to s přesahy do vlastní pedagogické práce členů řešitelského kolektivu i do širší pedagogické praxe.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.