Informace o projektu
Portfolio jako prostředek profesního rozvoje studujících programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PdF MU (Profesní portfolio)

Kód projektu
MUNI/IVV/0744/2023
Období řešení
7/2023 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Záměrem projektu je inovovat vybrané předměty programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ tak, aby studenti dostávali příležitost systematicky a kontinuálně vytvářet své profesní portfolio po celou dobu studia. Profesní portfolio je významným aspektem rozvoje a zrání profesní identity studentů. Jde o projekt, jehož cílem je inovovat výuku s ohledem na trvalou a souvislou implementaci práce s portfoliem, což následně ovlivní podobu SZZ v jejím akcentu na reflektivní propojování teorie s praxí. Mezi stěžejní očekávané výstupy projektu patří vytvoření metodické studijní opory, která studenty provede etapami tvorby portfolia a bude sloužit jako východisko práce ve výuce profilových předmětů, ale i proměna přístupu vyučujících, kteří do výuky předmětů implementují metody a postupy, jež studujícím poskytnou návody a inspiraci, jak portfolio tvořit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.