Pojetí výuky geografie: ověřování ekologické validity výzkumného nástroje (CGT-ECOVAL)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-05617S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je ověřit ekologickou validitu výzkumného nástroje, jenž umožňuje studentům učitelství a učitelům geografie svépomocí identifikovat vlastní pojetí výuky geografie. Diagnostický nástroj na bázi dotazníku využívá typologii pojetí výuky geografie validovanou na souboru českých učitelů. Výstupy projektu budou dva články (Jimp) zaměřené na zkoumání ekologické validity (a) na kohortě učitelů; (b) na kohortě studentů učitelství a jeden článek (Jsc) zaměřený na zkoumání možností využití diagnostického nástroje pro zkvalitnění výuky geografie na základních školách.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  13 – Klimatická opatření Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.