Informace o projektu
Stop and go efekt aminophyllinu a stanovení hladin běžně užívaných bronchodilatancií v plazmě

Informace

Projekt nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/A/1700/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

V návaznosti na předchozí interní grantové projekty MUNI/A/1532/2018 a MUNI/A/1455/2019 bude na lidské kardiomyocyty diferencované z pluripotentních kmenových buněk aplikován aminophyllin jako v klinické praxi široce užívaný zástupce methylxantinů. Pomocí mikroskopu atomárních sil bude poté hodnocen arytmogenní potenciál aminophyllinu a tzv. „stop and go efekt“ jako projev arytmogenního potenciálu tohoto léčiva. Dále bude změřena hladina běžně užívaných bronchodilatačních látek (ipratropium a salbutamol) v séru pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.