Digitální kompetence - brána rozvoje od A do Z (DIKOBRAZ)

Realizace projektu přispěje k inovaci výuky na základních školách tvorbou nových digitálních vzdělávacích zdrojů, které budou cílit na zvyšování digitálních kompetencí žáků. Naplněním záměru dojde k rozvoji digitálního vzdělávání a informatického myšlení na základních školách. Vytvořené inovativní digitální vzdělávací zdroje přispějí ke zvýšení kompetencí žáků při řešení úkolů, při nakládání s informacemi, při vytváření a sdílení obsahu, což zvýší jejich budoucí uplatnitelnost v zaměstnání.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.