Subjektivní vnímání připravenosti studentů učitelských studijních programů navazujícího magisterského studia na svoji profesi (připravenost na profesi)

Kód projektu
MUNI/A/1502/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt navazuje na specifický výzkum realizovaný v předchozích dvou letech 2017, 2018, jehož cílem byla formativní evaluace prvního a druhého roku inovovaného pedagogicko-psychologickém modulu na PdF MU. K dokončení evaluace pedagogických disciplín zbývá třetí rok bakalářského studia 2018/19. V roce 2019 se chceme zaměřit na: a) na zkoumání subjektivní připravenosti studentů na svoji učitelskou profesi, b) na tvorbu výzkumných nástrojů, c) na dokončení evaluačního výzkumu vybraných disciplín.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.