Vizualizace územních vztahů - nástroj pro pochopení fungování krajiny

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL02000076
Období řešení
1/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Mendelova univerzita v Brně

1) tvorba výukové aplikace umožňující na modelových územích vizualizaci synergických a kumulativních vztahů a vazeb v krajině na bázi „příčina-následek“ včetně identifikace rizik a možných nástrojů řešení (prosinec 2021) 2) zmapování hodnot krajiny optikou jejich budoucích uživatelů (žáků základních škol) ve vazbě na stanovení cílových kvalit krajiny dle Evropské úmluvy o krajině (srpen 2021).
3) tvorba informační podpory pro zapojování veřejnosti do plánovacích procesů (územní plánování, strategické plánování a krajinné plánování; prosinec 2021) 4) publikační a přednášková činnost v rámci problematiky vztahu využívání krajiny, identifikace jejího potenciálu a možných rizik a benefitů spojených s konkrétními změnami využití území (průběžně).

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.