Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366
Období řešení
1/2018 - 3/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ostravská univerzita v Ostravě
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Západočeská univerzita v Plzni

Projekt navazuje na STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která reaguje na neustálý vývoj digitálních technologií se zapojením moderních technologií do výuky.
Během realizace projektu proběhne analýza projektů OPVK, u kterých výstupy projektu mohou přispět k realizaci projektu. Dále proběhne návrh koncepce na změnu RVP digitální gramotnosti jak pro předškolní vzdělávání, tak i napříč všemi stupni ZŠ a SŠ a všemi předměty. V další části projektu se tato koncepce bude pilotně ověřovat na školách. Nedílnou součástí výzvy je popularizace digitální gramotnosti pro učitele, ředitele, rodiče, širší veřejnost a zřizovatele škol.

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.